Hướng dẫn thanh toán

Số tài khoản Giám đốc

Bạn có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng thông tin dưới đây

Ngân hàng: Quân đội (MB Bank)
Người nhận: Đặng Văn Trường
Số tài khoản:

Ngân hàng: Kỹ thương (Techcombank)
Người nhận: Đặng Văn Trường
Số tài khoản:

Sau khi hoàn tất việc chuyển khoản, tư vấn viên của Winmap sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức để xác nhận và kích hoạt dịch vụ